European Elections 2019: Populism&Euroscepticism

Del 20 al 22 de noviembre de 2019

European Elections webEl auge de los movimientos populistas de diferentes ideologías, con frecuencia vinculados a posiciones euroescépticas, coincide con una situación de cierto colapso del proyecto de construcción europeo. Desde el punto de vista político, el debate público se centra en la contestación al propio proyecto de Unión Europea. Asimismo, la crisis institucional de la UE, cuyo epicentro se sitúa en el Brexit, mantiene paralizadas las políticas de integración. La fragilidad política del eje París-Berlín, la ralentización en el crecimiento económico, o los problemas derivados de la mala gestión de los flujos migratorios, contribuyen a alimentar los discursos nacionalistas, etnocentristas y de rechazo. Todos estos elementos, en su conjunto, sugieren la pérdida o declive de la capacidad de incidencia de la UE en el contexto de la globalización. 

 
Con este clima de fondo, cabe preguntarse si el reflejo de la discusión en los medios de comunicación y espacios de comunicación digitales contribuye a su esclarecimiento, o a aumentar aún más la crispación. La función de mediación y de mediatización de estos mensajes es clave a la hora de delimitar, en primer lugar, su interdependencia y, en segundo lugar, el alcance de su influencia en la opinión pública, la construcción de los imaginarios colectivos e incidencia en los procesos electorales. Expertos, analistas y académicos abordan en este curso la presencia y la difusión de dichos discursos a través de los medios de comunicación social, las redes sociales y otros espacios de comunicación digital, así como sus efectos en el discurso político y los resultados electorales en España y Europa.
 

--> Programa y matrícula

 

Abierto el plazo de matrícula.
UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España). 
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Curs en línia de d’especialització postgrau. 6a edició: Correcció de Català

València, del 10 d´octubre de 2019 al 8 d´abril de 2020

lupaAquest curs ofereix la formació necessària per a poder encarar de manera professional tota classe de treballs relacionats amb la correcció lingüística i tipogràfica d’un text, qualssevol que siguen les seues característiques. S’ha concebut tenint en compte aquesta marcada orientació professional i els materials formatius també responen a aquesta finalitat. Consegüentment, els objectius associats amb aquest curs són els següents:

 1. a) Conèixer i aplicar els principals criteris de correcció d’estil i tipogràfics.
  b) Conèixer i aplicar les normes de composició d’una publicació.
  c) Conèixer i aplicar de forma actualitzada les normes gramaticals tenint en compte la variació lingüística.
  d) Conèixer les diferents fases del procés d’edició d’una publicació.
  e) Establir i aplicar els criteris d’intervenció en els textos.
  f) Aplicar correctament l’estil editorial marcat prèviament (pautes o llibre d’estil).

Els universitaris adscrits a qualsevol carrera universitària vinculada amb les humanitats solen pensar el seu futur professional associat amb l’ensenyament. No obstant això, aquests estudis, si es complementen amb cursos com el que ací presentem, poden contribuir d’una manera molt efectiva a la seua inserció en l’àmbit professional, per exemple, de l’edició. Aquest curs podria suposar una rendibilitat afegida per a graduats en altres àrees de coneixement, com per exemple, ADE, sociologia, biblioteconomia i documentació…

Aprofitem aquest lloc per comentar que el model lingüístic usat pel docent en el curs i en la comunicació amb l’alumnat serà l’utilitzat per les universitats valencianes referendat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i concretament l’usat pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Aquest model coincideix, tret d’alguns aspectes concrets com ara l’ús de l’accentuació general, amb el que recull la Guia d’Usos Lingüístics referendada per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), obra de referència a les universitats valencianes. Entenem que la diversitat de procedències de les persones inscrites en el curs ens havia de fer optar per un model únic de comunicació i relació amb elles. L’equip tècnic i docent responsable del curs ens hem decantat per emprar el model universitari valencià, un model culte i digne les divergències del qual respecte del català estàndard principatí (per posar un exemple) són mínimes i fàcilment assumibles per qualsevol alumne del domini lingüístic. Òbviament, cada alumne podrà usar l’estàndard que considere oportú en les seues comunicacions i treballs per al curs. En l’apartat pràctic, i sempre que la plataforma informàtica ho permeta, els exercicis tindran en compte les possibles i variades solucions. En cas que no siga possible oferir diverses opcions correctes, s’hi indicaran o s’hi oferiran les alternatives en el fòrum del curs.

 --> Programa   

Metodologia didàctica:

El Certificat d’Especialització en Correcció de Català s’estructura en sis unitats, cadascuna de les quals consta d’un bloc teòric amb exercicis pràctics per a aprofundir en els temes i textos per a corregir.

Cada unitat té assignat un període ampli per a ser realitzat. Per tant, les unitats s’han de superar dins del termini fixat en la programació.

Només es podrà avançar en el temari quan s’haurà acabat la unitat de manera satisfactòria, fet que implica, per exemple, que l’alumne ha d’obtenir almenys un 7 sobre 10 en l’avaluació que hi ha al final de cada bloc teòric.

Tot el material que es farà servir en el curs s’ha seleccionat tenint en compte els objectius del curs; consegüentment, tot ell ha de rebre la mateixa atenció i consideració.

El tutor farà un seguiment continu i individualitzat dels avanços dels alumnes i resoldrà tots els dubtes a través de l’apartat «tutories» de l’aula virtual. L’atenció, considerant les característiques del material, ha de ser ben individualitzada amb la finalitat d’instruir en cada cas a l’entorn de cada una de les correccions que materialitzen la comprensió del bloc teòric.

Nombre de places: 25

Taxes: 420 euros (400 euros de taxes acadèmiques, 20 euros de despeses de secretaria)

Durada: La docència equival a 10 crèdits ECTS (250 hores lectives).

Preinscripció: Mitjançant enviament de correu electrònic a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Requisits previs dels participants:

El curs s’adreça a tots aquells que després d’haver cursat estudis superiors desitgen professionalitzar-se en el camp de la correcció o que hi tenen una certa relació i pretenen aprofundir i millorar els seus coneixements. És imprescindible tenir un bon nivell gramatical i emplenar els documents de preinscripció. El curs ofereix una projecció professional clau per a rendibilitzar els estudis superiors en el sector industrial de la producció de continguts i en el de la comunicació. Tal com s’acredita en la documentació de les sol·licituds de què disposa la Secretaria de la Seu de València, la matrícula intentarà atendre sol·licituds de tot el domini lingüístic català i procurarà, en cas que la demanda supere l’oferta, acceptar demandes de matriculació tenint en compte una distribució equitativa de la procedència territorial dels aspirants.

Documentació per a presentar:

Documentació que cal presentar:
• Fotocòpia del DNI (en cas de ser ciutadans espanyols), del passaport, NIE o Número de Cèdula (en cas de ser ciutadans estrangers).
• Currículum abreujat.
• Redacció en què s’exposen els motius perquè es desitja accedir al curs; tindrà una extensió màxima de 500 paraules i haurà de mostrar els objectius pels quals es fa el curs: desig de professionalitzar-se o de fer una posada al dia. El que es pretén és seleccionar qualificats professionals en exercici i, alhora, facilitar la inserció d’altres titulats universitaris en aquesta activitat professional.

__________
Obert el termini de preinscripció.

UIMP València Palau de Pineda. Plaça del Carme, 4 – 46003 València (Espanya). Tel.: 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017 – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Avanzando hacia prácticas inclusivas en los centros escolares

Valencia, del 8 al 12 de julio de 2019

foto incluyes 2El avance hacia teorías y prácticas más inclusivas en la escuela es un asunto complejo que requiere cambios estructurales en el sistema educativo y en las prácticas que se desarrollan a diario en los centros escolares y en las aulas.

La literatura científica que aborda estas cuestiones desde una perspectiva práctica, muestra la importancia de recoger las necesidades de cambio detectadas por los distintos miembros de la Comunidad educativa. Las voces de los  estudiantes, docentes y familias juegan un papel central en la comprensión y solución de los desafíos educativos, y educar sin dejar a nadie atrás lo es.

El curso: “AVANZANDO HACIA PRÁCTICAS INCLUSIVAS EN LOS CENTROS ESCOLARES” pretende ser un espacio de reflexión y aprendizaje entre docentes que trabajan en centros diferentes con realidades distintas pero que comparten la inquietud por avanzar hacia un sistema educativo que garantice la presencia, participación y aprendizaje de todos y cada uno de nuestros estudiantes.

Algunos de los objetivos que esperamos conseguir con este curso de verano se relacionan con:

- Abordar el concepto de educación inclusiva a través de sus distintas dimensiones y miradas.

-  Analizar la cultura  y las dinámicas organizativas de los centros escolares e identificar los cambios necesarios para aumentar la igualdad de oportunidades de aprender y participar.

-  Difundir estrategias metodológicas  basadas en la evidencia que sirvan para dar una  respuesta inclusiva a todo el alumnado.

-  Reflexionar sobre la formación inicial y permanente del profesorado  como pieza clave de un sistema educativo inclusivo.

-  Establecer procesos de diálogo entre los distintos miembros de la comunidad educativa.

-  Incorporar la participación real de las familias en distintas estructuras y actividades de los centros.

--> Programa

 

Curso de Formación del profesorado

Lugar de celebración:

Colegio Mayor Galileo Galilei, Av. dels Tarongers, s/n, 46022 Valencia

Organiza:

Ministerio de Educación y UIMP Valencia (Palau de Pineda. Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017 – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Verdad, bien y belleza, en los nuevos caminos de la educación

Del 18 al 20 de septiembre de 2019

Verdad bien belleza webObjetivos:

- Mostrar los nuevos caminos de la educación en la sociedad actual.

- Reflexionar sobre el fundamento de la educación en una sociedad multicultural.

- Destacar la importancia de las humanidades para una formación integral.

- Mostrar la riqueza de la multidisciplinariedad para un diálogo abierto en el aporte de los distintos saberes.

Destinatarios:

- Profesores de universidad y de educación secundaria.

- Alumnos de doctorado y de master,

- Alumnos universitarios de las diversas disciplinas que se abordan.

- Personas en general interesadas en el ámbito de la educación, pensamiento.

--> Programa y matrícula 

 

Abierto el plazo de matrícula.
UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España). 
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017 
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Taller Superior de Estudios Orquestales

Del 4 al 7 de septiembre de 2019
Lugar de celebración: Conservatorio Profesional de Música de Llíria e instalaciones de la Unió Musical de Llíria

taller orquesta 2 webPrimer Curso Superior de Estudios Orquestales (Camerata UIMP Valencia) que tiene lugar dentro de los cursos que desarrolla la sede de Valencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

Para inaugurar esta primera edición del curso, se ha invitado al director de orquesta y director titular de la Orquesta Sinfónica UIMP (Campus Santander) Vicent Pelechano.

La edición de este curso se engloba dentro del proyecto que la Orquesta de la UIMP (Campus Santander), conjuntamente con el Ayuntamiento de Lliria (Valencia), está desarrollando bajo el título de Internacionalización de la Música Española.

--> Programa y matrícula


Objetivos:

-Conocer y trabajar el análisis formal y estructural del repertorio

-Tener conocimiento del análisis histórico del programa del curso

-Desarrollar el análisis y las equivalencias de tempos entre las diversas obras programadas

-Elaborar la organología, orquestación e instrumentación de las diversas obras programadas

-Trabajar las distintas tipologías y perfiles de sonido del repertorio programado

-Trabajar música de compositores españoles del siglo XIX en en diversas organologías

-Desarrollar armonías, sonoridades y estilos de la música española del siglo XXI

-Trabajar los géneros orquestales y camerísticos del repertorio

-Atender a la sonoridad de la orquesta de cuerdas

-Desarrollar la sonoridad en su vertiente de periodo clásico

-Interpretar en versión concierto las obras trabajadas en el curso


Destinatarios:

-Estudiante grado superior de cualquier especialidad orquestal

-Estudiante de último curso del grado medio de cualquier especialidad orquestal


Vicent Pelechano Barberá

Director de orquesta

Es uno de los jóvenes directores de orquesta españoles más emergentes de los últimos años, clasificado por la prensa especializada como un director de orquesta con una increíble capacidad intelectual, inteligencia emocional y psicológica.

Ha sido el director titular más joven de la Orquesta Filarmónica de Menorca, así como el primer director de orquesta español invitado a dirigir la Vienna City Orchestra.

Ha dirigido en países como Alemania, Rusia, Austria, Italia, Francia, Lituania, Eslovenia, Hungría, orquestas tan destacadas como la Moscow String Orchestra, Lituania Symphony Orchestra,, Budapest Symphony Orchestra, Berliner Symphoniker String Orchestra, Saint Petersburg Chamber Orchestra, Kammerphilarmonie Graz, Vienna Orchestra Sinfonietta, F. Mendelssohn Academy de Leipzig y en salas de concierto como el Concert Hall Liepaja en Letonia, el Festival Internacional de Ljubljana (Eslovenia), Salzburgo Volkskultur der Saal (Autria), Casino de Baden en Viena (Austria) o Yaani Kirik Concert Hall en Sant Petersburgo (Rusia).

Al mismo tiempo ha sido invitado por algunas de las más prestigiosas academias de dirección como Berlin Philarmonisches Kammerorchester (Alemania), Academia Liszt enWeimar (Alemania), Academia Europea de Dirección de Orquesta (Italia), SlokarAcademia (Eslovenía), Felix Mendelssohn-Bartholdy-Academia en Leipzig (Alemania).

Desde la temporada 2014/2015 se convierte en el Director de la Banda Municipal de Música de Santander, con la cual y bajo su dirección, la municipal ha registrado un total de 6 compactos, siendo durante la temporada presente la grabación y edición de otros dos compactos más. Bajo su batuta, la municipal de Santander ha sido la única municipal española en realizar un concierto para el Comité Olímpico Español.

Comprometido con causas sociales, su vertiente solidaria le lleva a dirigir proyectos musicales y conciertos en favor de la Asociación Coclear de Cantabria, Fundación Amica, Cruz Roja Cantabria, Fundación Padre Menni, entre otras.

Desde la temporada 2017/18 ostenta la titularidad como Director Artístico y Musical de la Orquesta de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo/OJAA, con la que acaba de grabar el primer CD de la Orquesta.

Durante la temporada 2018/19 ha sido nombrado Director titular de la Camerata UIMP.

Expande y amplía estudios superiores de Psicología, Neurociencia y Cognición de la mente en distintas universidades como University of British Columbia, UNED, Esneca School Business, McMaster University, University of California San Diego, convirtiéndose en uno de los pocos directores de orquesta que realiza un Post-Grado Universitario sobre la Psicología en Intérpretes Artísticos de Primer Nivel, y en desarrollar diversos trabajos de investigación en el campo de la inteligencia, la personalidad y la psicología para adaptarlos a la dirección de las orquestas. Su último trabajo titulado Psicología y capacidad mental en el director de orquesta será publicado en breve.

Es ganador de premios y distinciones tan destacadas como el nombramiento de Persona Distinguida en el Ministerio de Defensa (delegación en Cantabria, 2017), Segundo Premio de dirección con la Graz Kammerphilarmonie (2015), Premio al Mejor Director en concierto con Saint Petersburg Chamber Orchestra (2014), Primer Premio V Concurso Internacional "Maestro José Ferriz” (2010).

 

Abierto el plazo de matrícula.

UIMP Valencia Palau de Pineda.
Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Un REA es para siempre. Educación Abierta en el aula

Valencia, del 1 al 5 de julio de 2019

REA WEBLos REA (Recursos Educativos Abiertos) son contenidos educativos para el aula que los docentes pueden usar, adaptar y compartir con otros porque su licencia de uso así lo permite.

¿Cómo crear REA de calidad y que sirvan de apoyo a las clases? ¿Cómo adaptar los recursos que otros compañeros han creado? ¿Dónde encontrar recursos abiertos?

Estas preguntas y muchas más tendrán respuesta en el curso a través de las experiencias de docentes y del propio aprendizaje que se adquirirá en los talleres de creación y adaptación de REA.

El curso “Un REA es para siempre. Educación abierta en el aula” da la oportunidad a los participantes de aprender a crear y aplicar en el aula contenidos educativos abiertos hechos a medida por ellos o por otros docentes.

--> Programa

Curso de Formación del profesorado

Lugar de celebración:

Colegio Mayor Galileo Galilei, Av. dels Tarongers, s/n, 46022 Valencia

Organiza:

Ministerio de Educación y UIMP Valencia (Palau de Pineda. Plaza del Carme, 4 – 46003 Valencia (España).
Tel. 963 108 020 /019 /018. Fax. 963 108 017 – Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Curso online de especialización de posgrado. 11.ª edición: Corrección de Español

Del 14 de octubre de 2019 al 17 de febrero de 2020

Curso de especializacion de posgradoEste curso ofrece la formación necesaria para comenzar a desempeñar de manera profesional todo tipo de trabajos relacionados con la corrección lingüística y tipográfica de cualquier texto. Tiene una marcada orientación profesional desde su misma concepción y estructura. En razón de ello, los objetivos asociados a este curso son los siguientes:

a) Conocer y aplicar los principales criterios de corrección de estilo y tipográficos.
b) Conocer y aplicar las normas de composición de una publicación.
c)  Conocer y aplicar de forma actualizada las normas gramaticales y ortotipográficas.
d) Conocer las distintas fases del proceso de edición de una publicación.
e) Establecer y aplicar los criterios de intervención en los textos: sus límites.
f) Aplicar correctamente el estilo editorial establecido (libro de estilo).
g) Acentuar la importancia de una adecuada corrección en todos procesos editoriales, sea cual fuere el formato y el soporte.

En el curso se sigue y se estudia la normativa académica, es decir, la norma panhispánica, una política lingüística desarrollada y consensuada, en pie de igualdad, por la Real Academia Española y las veintiuna Academias de América y Filipinas que con ella integran la Asociación de Academias de la Lengua Española; todas ellas articulan un consenso que fija la norma común para todos los hispanohablantes en cuestiones de léxico, de gramática o de ortografía.

Índice de contenidos del curso:

--> Véase el programa del curso

Número de plazas: 20

Tasas: 420 euros (400 euros de tasas académicas, 20 euros de gastos de secretaría)

Duración: La docencia equivale a 10 créditos ECTS (250 horas lectivas).

Preinscripción:

Hasta el 1 de octubre y mediante envío de correo electrónico a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. 

--> Formulario de preinscripción

Realizada la preinscripción, se llevará a cabo el proceso de selección de solicitudes.

Documentación para presentar:

 • Fotocopia del DNI (en caso de los ciudadanos españoles), del pasaporte, NIE o Número de Cédula (en caso de ciudadanos extranjeros).
 • Currículo abreviado.
 • Redacción en la que se expongan los motivos por los que se desea acceder al curso; tendrá una extensión mínima de 300 palabras y máxima de 600, y deberá articular los objetivos del curso con el deseo de profesionalizarse o de llevar a término una puesta al día. Tal y como ha acontecido en pasadas ediciones del curso, se persigue seleccionar cualificados profesionales en ejercicio y, a la vez, facilitar la inserción de otros titulados universitarios en esta actividad profesional.
 • Fotocopia del título universitario oficial (licenciado, grado, arquitecto o ingeniero, arquitecto o ingeniero técnico o equivalentes).

Requisitos de los participantes:

Estar en posesión del título de licenciatura o de grado. Podrán solicitar la matrícula en el posgrado quienes cursen el último año de su carrera (queda condicionada la obtención del título de posgrado al envío del título de grado antes de finalizar el curso).